Deklaracja dotycząca kontynuacji zajęć

Zarejestrować można się na dwa sposoby:

  • Za pomocą tradycyjnej poczty – w tym celu należy pobrać formularz korzystając z poniższego przycisku, czytelnie go wypełnić i wysłać na adres UNSJPII w Tarnowie
  • Za pomocą interaktywnego formularza zamieszczonego poniżej

Formularz dotyczący kontynuacji

    Deklaracja dotycząca kontynuacji zajęć

    Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym związanych z przekonaniami religijnymi i wyznaniem, udostępnionych w złożonym przeze mnie niniejszym zgłoszeniu słuchacza Uniwersytetu Nauczania Społecznego Jana Pawła II, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ((jednolity tekst Dz. U. z 2014 r., poz. 1182).

    Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających mój wizerunek jako uczestnika zajęć w ramach UNSJPII.

    Korzystając z formularza, zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez witrynę.