Tematy wykładów V semestru – wiosna 2020
Wykłady będą odbywać się raz w miesiącu w zaznaczonym terminie w godz. od 17.00 do 19.00.

Luty

  1. Jakie są przyczyny osłabienia solidarności społecznej?

  2. Jakie są czynniki wzmacniające solidarność społeczną?

Marzec

  1. Jakie jest społeczne oddziaływanie św. Jana Pawła II poprzez pomniki papieskie?

  2. Jakie było oddziaływanie Listu Jana Pawła II do artystów w środowiskach twórczych tuż po śmierci Papieża?

Kwiecień

  1. Jakie są wady narodowe Polaków?

  2. Jakie są środki leczące stan ducha Polaków?

Maj

  1. Czy św. Józef może być wzorem dla współczesnego mężczyzny? (Odpowiada Prymas Tysiąclecia)

  2. Co łączy kard. S. Wyszyńskiego z przesłaniem fatimskim i orędziem św. s. Faustyny?

Czerwiec

  1. Co stanowi kapitał duchowy narodu polskiego?

  2. Jak go zaangażować w budowanie ładu społecznego?