Komunikat Biskupa Tarnowskiego w związku z utworzeniem UNSJPII

„Nie należy się wstydzić – jak to często niestety bywa – nauki społecznej Kościoła. To ona jest środkiem zawstydzenia innych”

Święty Jan Paweł II

Uwaga!

Rejestracja na pierwszy semestr zajęć UNSJPII została zakończona. 

Dziękujemy za ogromne zainteresowanie tą inicjatywą. Otrzymaliśmy ponad 700 zgłoszeń!

mozliwosci

   UNSJPII da Ci możliwość:

  • nabycia odpowiednich argumentów do obrony wiary (apologia poprzez argumenty, a nie emocje);
  • zwiększenia poczucia własnej wartości;
  • budowania ciekawych relacji;
  • rozwoju i zwiększenia świadomości w kwestiach społecznych, kulturowych, politycznych i gospodarczych;
  • nabrania zdrowego dystansu do otaczającej rzeczywistości.

Nauczanie Społeczne Kościoła

Specyfiką nauczania społecznego Kościoła jest to, że zmierza do podejmowania praktycznych działań, mających zmieniać rzeczywistość społeczną. Uniwersytet Nauczania Społecznego Jana Pawła II jest taką próbą przejścia od teorii do praktyki.

Narzędziem, którym Kościół posługuje się realizując program „nowej ewangelizacji” w życiu społecznym, w celu formowania „nowego człowieka”, promowania małżeństwa i rodziny oraz budowania „nowego społeczeństwa” jest – między innymi – jego nauka społeczna, zawierająca całokształt zasad, refleksji, kryteriów ocen i wytycznych działania. Nauka społeczna Kościoła nie jest ideologią, lecz dokładnym sformułowaniem wyników pogłębionej refleksji nad złożoną rzeczywistością ludzkiej egzystencji w społeczeństwie, przeprowadzonej w świetle wiary i tradycji kościelnej. Jej podstawowym celem jest wyjaśnianie tej rzeczywistości poprzez badanie jej zgodności czy też niezgodności z nauką Ewangelii o człowieku i jego powołaniu doczesnym, zmierza zatem do ukierunkowania chrześcijańskiego postępowania.

filary_2
kompendium-nauki-spolecznej-kosciola

Poznawanie nauki społecznej Kościoła, wraz z realizacją jej zasad w życiu społecznym w jego różnych obszarach: polityce, gospodarce, kulturze i życiu międzynarodowym; przepowiadanie ewangelicznej prawdy o godności i prawach każdego człowieka oraz dawanie świadectwa swoim życiem każdego dnia głoszonej przez Ewangelię prawdzie, to podstawowe sposoby realizacji nowej ewangelizacji. Program nowej ewangelizacji wzywający do ustawicznego nawracania się i samowychowania w ramach permanentnej formacji, broniąc każdego i całego człowieka przed wszelkimi formami redukcjonizmu, przyczynia się do promocji małżeństwa i rodziny, a ostatecznie do humanizacji stosunków społecznych.

Rejestracja na semestr letni została zakończona!