Tematy wykładów VII semestru – jesień 2021
Wykłady będą odbywać się raz w miesiącu w zaznaczonym terminie w godz. od 17.00 do 19.00.

Październik

  1. Jakie były formy odpowiedzialności za Boga i naród w nauczaniu i postawie bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego?

  2. W jakich okolicznościach bł. Kard. Stefan Wyszyński odwiedzał diecezję tarnowską?

Listopad

  1. Do czego inspiruje etyka dziennikarzy?

  2. Jakie są sposoby manipulacji medialnej?

Grudzień

  1. Dlaczego warto pozostać osobą wierzącą?

  2. Jakie są osobiste i społeczne konsekwencje wystąpienia z Kościoła katolickiego?