Uniwersytet Nauczania Społecznego Jana Pawła II w Tarnowie

ul. Legionów 30
33-100 Tarnów
sekretariat@unsjp2.edu.pl
http://unsjp2.edu.pl/
tel.: 14 6317347
Nr konta: 61 1240 5194 1111 0010 7735 6076