Komunikat Biskupa Tarnowskiego z dnia 18 sierpnia 2019 roku w sprawie UNSJPII

Drodzy Diecezjanie!

Od blisko dwóch lat działa w naszej diecezji Uniwersytet Nauczania Społecznego Jana Pawła II, który powstał w ramach Akcji Katolickiej. Radością napawa fakt, iż od samego początku wzbudził on ogromne zainteresowanie wśród wiernych, czego dowodem jest blisko tysiąc słuchaczy rekrutujących się z różnych środowisk, takich jak: ruchy i stowarzyszenia katolickie, samorządowcy, przedsiębiorcy oraz ludzie poszukający pogłębienia wiary i krytycznego spojrzenia na aktualną rzeczywistość społeczną.

Program tematyczny Uniwersytetu obejmuje zagadnienia wokół których koncentruje się życie religijne i społeczne człowieka, czyli: prawo naturalne, podstawowe zasady życia społecznego, godność człowieka i jego prawa, a także podstawowe wartości jak: małżeństwo, rodzina, szkoła, patriotyzm, kultura, praca, itp.

Zajęcia prowadzone w ramach działalności Uniwersytetu odbywają się raz w miesiącu, w dni powszednie, w godzinach od 17.00 do 19.00, i mają one miejsce w pięciu punktach naszej diecezji: w auli Jana Pawła II w Tarnowie (obok katedry), w auli przy Bazylice św. Małgorzaty w Nowym Sączu, w Bursie przy parafii św. Mikołaja w Bochni, w auli przy Bazylice św. Mateusza w Mielcu, oraz w Krużlowej w auli parafialnej. Udział w wykładach jest bezpłatny.

Drodzy Diecezjanie!

Rzeczywistość, w jakiej żyjemy, jest coraz bardziej złożona. Wielu ludzi z trudem się w niej odnajduje. Z niepokojem obserwujemy działania ideologiczne próbujące zredukować człowieka do jego funkcji ekonomicznej i konsumpcyjnej, uznające całą sferę duchową i potrzeby religijne za relikt kultury i metafizyczne mrzonki. Dlatego musimy umacniać się intelektualnie i duchowo, by móc chronić fundamentalne dla nas wartości. Serdecznie zapraszam Was do udziału w wykładach z zakresu nauczania społecznego Kościoła. Zapisy prowadzone są przez stronę internetową Uniwersytetu i potrwają do 5 września. Szczegółowe informacje są dostępne na plakatach.

Wszystkim zaangażowanym w działo prowadzenia Uniwersytetu Nauczania Społecznego oraz jego słuchaczom udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

† Andrzej Jeż BISKUP TARNOWSKI
Komunikat Biskupa Tarnowskiego w związku z utworzeniem UNSJPII

Drodzy Diecezjanie!

W dniu 20 grudnia 2017 r. został powołany w naszej diecezji Uniwersytet Nauczania Społecznego Jana Pawła II. Niniejsze dzieło stanowi konkretną odpowiedź Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej na ustanowienie św. Jana Pawła II pierwszorzędnym Patronem Akcji Katolickiej w Polsce. Poprzez działalność Uniwersytetu Akcja Katolicka chce ułatwić szerokiemu odbiorcy pogłębianie i korzystanie z bogatego dorobku myśli, nauczania i dokonań Jana Pawła II. Święty Papież w encyklice Centesimus annus w zwięzły sposób zdefiniował zadanie katolickiej nauki społecznej: „być w drodze z człowiekiem”, czyli towarzyszyć mu na każdej płaszczyźnie jego życia. Taki cel stawia sobie także nowo powołany Uniwersytet Nauczania Społecznego.

W dniu 5 stycznia br. została ustanowiona również Rada Programowa Uniwersytetu, którą tworzą przedstawiciele różnych środowisk naukowych, specjaliści z wielu dziedzin, a także przedsiębiorcy, którzy w podejmowanych przez siebie działaniach kierują się wskazaniami społecznego nauczania Kościoła.

Biuro Uniwersytetu Nauczania Społecznego Jana Pawła II – którego dyrektorem został Asystent Kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej ks. dr Jan Bartoszek – znajduje się w siedzibie Kurii Diecezjalnej. Udział w zajęciach podstawowych jest darmowy. Wykłady będą odbywać się w godzinach od 17.00 do 19.00 w następujących miejscach:

  1. Tarnów – aula Jana Pawła II (obok katedry);
  2. Nowy Sącz – aula przy bazylice, parafia św. Małgorzaty;
  3. Bochnia – Oratorium św. Kingi, parafia św. Mikołaja;
  4. Mielec – aula przy bazylice, parafia św. Mateusza;
  5. Krużlowa – aula przy parafii.

Do udziału w zajęciach w semestrze, który rozpocznie się 5 lutego br., można zapisywać się od 10 do 31 stycznia br. na specjalnym formularzu dostępnym na stronie internetowej Akcji Katolickiej.

Gorąco zachęcam wszystkich zaangażowanych w ruchy i stowarzyszenia katolickie, nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej, członków Parafialnych Rad Duszpasterskich, samorządowców oraz przedsiębiorców z terenu diecezji tarnowskiej do skorzystania z tej godnej uwagi propozycji. Specyfiką nauczania społecznego Kościoła jest właśnie to, iż chce ono prowadzić do podejmowania konkretnych działań zmieniających w katolickim duchu rzeczywistość społeczną. Głęboko ufam, że działalność Uniwersytetu Nauczania Społecznego Jana Pawła II będzie owocnie służyć realizacji tego celu.

Wszystkim współtworzącym Uniwersytet oraz jego słuchaczom udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

† Andrzej Jeż BISKUP TARNOWSKI

„Nie należy się wstydzić – jak to często niestety bywa – nauki społecznej Kościoła. To ona jest środkiem zawstydzenia innych”

Święty Jan Paweł II

Rejestracja na kolejny semestr zajęć UNSJPII trwa – kliknij tutaj!

Jeśli jesteś już słuchaczem UNSJPII nie musisz się rejestrować!

W ramach współpracy z Acton Institute słuchacze UNSJPII uczestniczyli w międzynarodowej konferencji naukowej “Moralność a ekonomia”, która odbyła się w Kłajpedzie, na Litwie.

Zachęcamy do przeczytania obszernej relacji z konferencji.

mozliwosci

   UNSJPII da Ci możliwość:

 • nabycia odpowiednich argumentów do obrony wiary (apologia poprzez argumenty, a nie emocje);
 • zwiększenia poczucia własnej wartości;
 • budowania ciekawych relacji;
 • rozwoju i zwiększenia świadomości w kwestiach społecznych, kulturowych, politycznych i gospodarczych;
 • nabrania zdrowego dystansu do otaczającej rzeczywistości.

Nauczanie Społeczne Kościoła

Specyfiką nauczania społecznego Kościoła jest to, że zmierza do podejmowania praktycznych działań, mających zmieniać rzeczywistość społeczną. Uniwersytet Nauczania Społecznego Jana Pawła II jest taką próbą przejścia od teorii do praktyki.

Narzędziem, którym Kościół posługuje się realizując program „nowej ewangelizacji” w życiu społecznym, w celu formowania „nowego człowieka”, promowania małżeństwa i rodziny oraz budowania „nowego społeczeństwa” jest – między innymi – jego nauka społeczna, zawierająca całokształt zasad, refleksji, kryteriów ocen i wytycznych działania. Nauka społeczna Kościoła nie jest ideologią, lecz dokładnym sformułowaniem wyników pogłębionej refleksji nad złożoną rzeczywistością ludzkiej egzystencji w społeczeństwie, przeprowadzonej w świetle wiary i tradycji kościelnej. Jej podstawowym celem jest wyjaśnianie tej rzeczywistości poprzez badanie jej zgodności czy też niezgodności z nauką Ewangelii o człowieku i jego powołaniu doczesnym, zmierza zatem do ukierunkowania chrześcijańskiego postępowania.

filary_2
kompendium-nauki-spolecznej-kosciola

Poznawanie nauki społecznej Kościoła, wraz z realizacją jej zasad w życiu społecznym w jego różnych obszarach: polityce, gospodarce, kulturze i życiu międzynarodowym; przepowiadanie ewangelicznej prawdy o godności i prawach każdego człowieka oraz dawanie świadectwa swoim życiem każdego dnia głoszonej przez Ewangelię prawdzie, to podstawowe sposoby realizacji nowej ewangelizacji. Program nowej ewangelizacji wzywający do ustawicznego nawracania się i samowychowania w ramach permanentnej formacji, broniąc każdego i całego człowieka przed wszelkimi formami redukcjonizmu, przyczynia się do promocji małżeństwa i rodziny, a ostatecznie do humanizacji stosunków społecznych.