MISJA

UNSJPII funkcjonuje w ramach działalności Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej. Jest to konkretna odpowiedź DIAK Diecezji Tarnowskiej na szlachetną inicjatywę, związana z powołaniem św. Jana Pawła II na patrona Akcji Katolickiej w Polsce. Poprzez działalność UNSJPII, Akcja Katolicka chce ułatwić szerokiemu odbiorcy, możliwość pogłębiania i korzystania z bogatego dorobku myśli, pouczeń i działań Ojca Świętego. Papieska refleksja nad współczesnym światem może być źródłem i inspiracją dla każdego, kto podejmuje służbę społeczną, stara się świadomie brać współodpowiedzialność za świat, oraz dąży do pogodzenia swej wiary z powinnością obywatelską.
Jan_Pawel_2

Adresaci

ludzie
UNSJPII jest adresowany do wszystkich osób powyżej 18 roku życia, które chcą się rozwijać i żyć bardziej świadomie, zwłaszcza dla osób z Akcji Katolickiej, KSM-u, innych Ruchów i Stowarzyszeń Kościelnych, Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej, Członków Parafialnych Rad Duszpasterskich oraz samorządowców i przedsiębiorców z terenu Diecezji Tarnowskiej

Formuła

Udział w zajęciach podstawowych jest darmowy. Wykłady będą się odbywać raz w miesiącu w poszczególnych miejscach w godzinach od 17.00 do 19.00. 

Aby poznać szczegółowe daty oraz lokalizacje sal w których będą odbywać się wykłady sprawdź zakładkę “Harmonogram“.

plan

Statut UNSJPII 

Władze

Jan Bartoszek
akcja_katolicka_zlota

Dyrektor ks. dr hab. Jan Bartoszek,
Asystent Kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej


Organ Nadzorczy
Zarząd Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej – ak.diecezja.tarnow.pl

Kierownicy Ośrodków UNSJPII

  • Bochnia – mgr inż. Barbara Hałas
  • Krużlowa – mgr Elżbieta Obrzut
  • Mielec – mgr Aldona Ortyl
  • Nowy Sącz – mgr inż. Ryszard Dutka
  • Tarnów – mgr Mirosława Piskozub