Skład Rady Programowej UNSJPII w Tarnowie

Przewodniczący Rady Programowej UNSJPII

Ks. dr hab. Ireneusz Stolarczyk, prof. UPJPII

Zastępca Przewodniczącego Rady Programowej UNSJPII

Prof. dr hab. Kazimierz Wiatr – Tarnowskie Towarzystwo Naukowe

Zastępca Przewodniczącego Rady Programowej UNSJPII

Prof. dr hab. inż. Jadwiga Laska – Rektor PWSZ

Grzegorz Sudoł

Sekretarz Rady Programowej UNSJPII

Dr Grzegorz Sudoł – Dyrektor KCEM „Kana” w Tarnowie

Jan Bartoszek

Dyrektor UNSJPII

Ks. dr hab. Jan Bartoszek, Asystent Kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej

Członek Rady

Mgr Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego

Członek Rady

Dr hab. Wiesław Chwała – PWSZ

Członek Rady

Dr n. med. Małgorzata Curyło – Ordynator Oddziału Neurologii w Tarnowie

Członek Rady

Dr n. prawnych Piotr Korzeniowski – Radca Prawny

Członek Rady

Ks. dr hab. Marek Kluz, prof. UPJPII

Członek Rady

Mgr Stefan Bieszczad – Prezes Suret

Członek Rady

Mgr Piotr Dariusz Trojanowicz – Prezes Polkon